Missie, Visie en Beleid

Missie (“ons gevoel”)
Van Noort is opgericht in 1931. Het bedrijf is uitgegroeid tot een complete logistieke dienstverlener. Jong, vitaal en innovatief. En tegelijkertijd nog steeds een 100% familiebedrijf waarin kwaliteit centraal staat.

De derde generatie heeft zich als doel gesteld “het Van Noort-gevoel” te koesteren. Wij richten ons op de toekomst, staan open voor nieuwe ontwikkelingen, maar blijven respect houden voor het oude.

Visie (“ons verstand”)
De dienstverlening bestaat uit: Transporten, Verhuizingen, Op- en overslag en Logistiek. Wij willen een dienstverlener zijn die meer service levert dan de klant verwacht. Het leveren van toegevoegde waarde op locatie (intern en extern) heeft onze volle aandacht.

Onze klanten zijn bedrijven, organisaties en particulieren die bij Van Noort hun logistieke oplossing vinden. De uitvoering van deze oplossingen gebeurt grotendeels in Nederland, maar ook met grote regelmaat over de landsgrenzen heen.

Beleid (“ons doen & laten”)
Medewerkers
Medewerkers mogen rekenen op een (samen) sociaal en (individueel) rechtvaardig beleid, gericht op een langdurig dienstverband. Van Noort verwacht in de eerste plaats van zijn medewerkers dat de arbeidsovereenkomst en het huishoudelijk reglement worden nageleefd. Verder verwachten wij dat onze medewerkers met gebruik van gezond verstand ook de ongeschreven normen en waarden in onze samenleving uitdragen.

Bij de uitvoering staat veiligheid ter voorkoming van persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade centraal. Wij zijn ons ervan bewust dat het onze medewerkers zijn die kleur en uitstraling geven aan ons bedrijf.

Klanten
De communicatie met klanten is gebaseerd op openheid en eerlijkheid. Wij brengen wensen in kaart, dragen oplossingen aan en brengen risico’s in kaart. Daarbij zeggen we niet alleen wat de klant wil horen, maar soms ook wat de klant niet wil horen maar wel moet horen. Ook dat zien wij als klantgerichtheid.

Klanten mogen rekenen op een goede balans tussen prijs en kwaliteit, waarbij wij ernaar streven het onverwachte waar te maken. Binnen deze balans streeft Van Noort naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau.

Duurzaam ondernemen
Wij richten ons op duurzaam ondernemen met een gezond evenwicht tussen economische, sociale en milieubelangen. Dit beleid hebben wij geconcretiseerd in (smart-)doelstellingen waarbij de behaalde resultaten richting geven. Directie en management zijn en voelen zich verantwoordelijk voor het gevoerde beleid en nodigen eenieder uit om hen hierop aan te spreken.

MVO