Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Tegenwoordig praten we over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Maar het familiebedrijf Van Noort besteedt al vanaf de oprichting tijd en geld aan liefdadigheid in zijn directe omgeving en was zo al vroeg maatschappelijk betrokken.

Mens, milieu en opbrengst
Zorg voor de maatschappij heeft zich binnen Van Noort ontwikkeld tot een ‘triple P’-benadering waarin wij een positieve balans zoeken binnen de thema’s mens (people), milieu (planet) en opbrengst (profit).

Gezonde opbrengsten zijn allereerst nodig om de continuïteit van de organisatie te borgen. Maar naast de cijfers kijken wij ook wat de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten zijn voor mens en milieu. Bij ‘mens’ kijken we bijvoorbeeld bij alle beslissingen naar het welzijn en de ontwikkeling van onze medewerkers. Bij ‘milieu’ letten wij erop dat ons moderne, zuinig materieel in combinatie met efficiënt vervoer tot een zo laag mogelijke belasting van de omgeving leidt.

Veiligheid, flexibiliteit en betrokkenheid
Onder de huidige directie is verantwoord ondernemen een belangrijk onderdeel geworden van de (duurzame) missie en visie van het bedrijf. MVO is geen eiland binnen de organisatie, maar een onderdeel van het algemeen beleid. En MVO is voor ons vooral ook: niet te veel praten, maar gewoon doen. Met onze activiteiten laten wij zien dat wij betrokken zijn bij de samenleving!