MVO

Al sinds de oprichting is ons 90-jarig familiebedrijf maatschappelijk betrokken. Deze zorg uit zich in aandacht voor mens en milieu. Onlangs is er een volledig elektrische bus aangekocht waarmee wij milieuvriendelijk onderweg zijn.

Veiligheid, flexibiliteit en betrokkenheid
Verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel geworden van onze bedrijfsvoering. MVO is staat niet op zichzelf maar is een onderdeel van het algemene beleid en is voor ons vooral ook: niet te veel praten, maar gewoon doen. Met onze activiteiten laten wij zien dat wij betrokken zijn bij de samenleving! Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid uit zich dan ook in de warme band met de Hartstichting. Wij tonen “Hart voor de zaak” een initiatief van de Hartstichting. Gezondheid is tenslotte een kostbaar goed waarmee de samenwerking met de Hartstichting een logische keuze is. Daar waar mogelijk ondersteunen wij ook projecten zoals de Toetertocht -een rondrit met vrachtauto‚Äôs waarmee mensen met een beperking mogen meerijden- in Waddinxveen en diverse andere plaatselijke evenementen.